+ درخواست خرید محصول

درخواست خرید

اگر دنبال محصولی میگردید کالای خود را ثبت کنید تا فروشندگان محصولاتشان را برای شما معرفی کنند.

خریدار ورق قلع اندود 21 820 820

تعداد : 1500عدد

ابعاد : 210 820 820

قیمت : 32000 تومان

نام خریدار : حلبستان

شماره تماس : 09109119218

خریدار ورق 21 820 820

خریدار ورق 30 700 905

تعداد : 22000عدد

ابعاد : 30 700 905

قیمت : 35000تومان

نام خریدار: حلبستان

شماره تماس : 09109119218